ایمان تبریک

انتخابات عملکردها/ رفوزه ها به مجلس نمی روند

۱۲ سال از آخرین حضور اصلاحات بر صندلی سبز بویراحمد و دنا در بهارستان می گذرد. ۸ سال اصولگرایان بر تنها صندلی بویراحمد و دنا در سبزستان بهارستان تکیه دادند و پس از آن انشقاق در جمعیت اصلاح طلبان براساس اشتباهی ۴ سال دیگر مهمترین جایگاه سیاسی بویراحمد و دنا در کشور را از اصلاح […]

پربازديد