ایمان دانایی فر

“بیماری هلندی”

سایت استان: ایمان دانایی فر بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبیعی(مثلاً درآمدهای نفتی کشور خودمان) باعث افول در تولید می‌شود. این عنوان در سال 1977 برای نامگذاری پدیده کاهش تولید در هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه 60 بوجود آمد. “بیماری هلندی” در واقع یک مفهوم […]

پربازديد