ایمان محمدپور فتح

دولت تدبیر و امید را به هواداران اعتدال واگذارید!

سایت استان: ایمان محمد پورفتح اگر بخواهم یک بررسی اجمالی از هشت سال گذشته داشته باشم در یک کلام می توانم بگویم در آن‌ روزها، آن روزها که سخت گذشت، خیلی از چیزها و اشخاص سر جای خودشان قرار نداشتند. و تلاش های زیادی هم در راه قرار گرفتن اشخاص و چیزها سر جای خودشان […]

پربازديد