ایمان نیک فکر

شب بخیر آقای نویسنده!

سایت استان: ایمان نیک فکر (جوابیه ای به مطلب صبح بخیر آقای فرماندار) عدم نظارت فنی و اصولی بر رسانه های استان سبب شده است هر کسی ادعای نویسندگی کند و به صورت آنلاین و علامه گونه راجع به همه چیز و همه کس قلم فرسایی نماید . یکی از این بزرگواران مدیر مسئول یکی […]

پربازديد