ایمان یعقوبی

همیشه پای افراطیون در میان است

سپهر سیاسی ایران بیش ازآنچه عرصه تقابل اندیشه و نقد اصولی وقایع باشد میدانی برای معرکه‌گیری است. به همان اندازه که نمی‌توان مدعی بود که کدام‌یک از جناح‌های سیاسی کشور مبدع وضع موجود بوده است ولیکن مورد مشهود: همیشه در میان بودن پای افراطیون است. در مقام تشریح آنچه در بالا آمده است، می‌توان مصداق‌های […]

روحانی – احمدی نژاد، دوگانه اقتدار و قدرت

قدرت از پیچیده ترین مقولات سیاسی است به گونه ای که توافق عمومی بر روی مفهوم و حوزه عملیاتی آن دری به تطورات فلسفی می گشاید . شناخت ماهوی قدرت و ساختارهای آن به عنوان اهرم و موتور محرکه حاکمیت در اداره جامعه لازم و مهم است . اینکه اعمال قدرت از سوی دولت به […]

اصلاحات و ماشین مش مندلی

در این روزگار غدار، مراد سیاست بازان بر وفق نیست، خودشان نیز بر مدار تسلسل دور باطل میزنند و لاف گزافشان سخن گفتن به سبک روشنفکران خردمند است . فرق است میان سیاست مدار و سیاست باز. اولی سر در جیب اندیشه، خردمندانه برای فردا طرحی نو می افکند و دومی تن پوش اندیشه ورزی […]

«نوای نقاره بر گور افراطی‌گری»

سایت استان: ایمان یعقوبی آواز همای بسان پروازش رویایی و ستودنی است . پرنده خوشبختی چندی است به پرواز اجباری تن نمی دهد ، لیکن 7 اسفند به خواست مردمی دوباره بر شانه های زارعی نشست . مسبب امر آنچنان که آمد اراده جمع بود نه احکام دستوری تمامیت خواهان . اسفند 94 برای معدودی محدود […]

قدرت طلبی پایداری‌ها و انتخابات دهم

سایت استان: ایمان یعقوبی در این مقال برآنم تا ظهور قدرت طلبی و نقش آن در انتخابات مجلس دهم بویراحمد و دنا را به نقد درآورم . یقیناً مدعی صدق تام ادعا نیستم اما اگر از روزنه ای دیگر به آن بنگریم میل مفرط به قدرت ، کنشهای نامزدها را بر پایه قدرت طلبی و سهم […]

«اصلاح طلب معتدل برآیند استحاله فکری و فرصت‌طلبی است»

سایت استان: ایمان یعقوبی مایلم همچون بسیاری دیگر انتخابات را مقوله‌ای اجتماعی بدانم بیش و پیش از آنکه صرفاً کنشی سیاسی باشد. مقوله‌ای مرکب از کنش سیاسی، بینش اجتماعی، ترتیبات نهادی قانونی به عنوان رویکردی از دموکراسی و خیزش عدالت طلبانه جمعی. اینها ریشه در روح سرگردان و ماجراجوی آزادی خواهی دارند. در دموکراسی‌های مدرن، […]

«نقد تئوریک خشونت»

سایت استان: ایمان یعقوبی گر طالب بزرگ شدنی سر به آستان اندیشه بسای ، مقامت بلند شود گر اندیشه ات بلند باشد . مدادت را به تراش بردگی و خودکامگی نتراش . نگاشتی نامتوازن از نظر و دیده گذشت . هدف را نیافتم ولیکن غرض بسیار نمایان بود و قلمی که عاریت قدرت طلبان است […]

«موسوی و برمودای مخالفان»

سایت استان: ایمان یعقوبی نوشتار حاضرشرحی است بی پرده وحاوی ادعاههای عریان. بدین ترتیب بر مذاق جمعی ناخوشایند است؛ امید است این صراحت نه تعبیر به پرده دری و نه موجب تکدر خاطر باشد. آنچه این روزها جامعه ملتهب الحال استان را آبستن مجادلات فکری و مناقشات قومی نموده است بانگ حضور “سید باقر موسوی” در […]

من محکوم می کنم!!!

سایت استان   من محکوم می‌کنم!!! وقایع این روز‌ها چندان دور از انتظار نبود. هرچه جامعه انتخاباتی‌تر فضا هم سیاست زده‌تر می‌شود. سیاست زدگی رفیق شفیق سیاست ایران از قرون گذشته است. مدعیان دو دسته‌اند: یک سو، دلسوزان نظام، کشور و انقلاب و در سوی دیگر رقیبانی که گروه اول بسیار مایلند آن‌ها را فتنه […]

«پدرخوانده‌ها و روح افراطی گری»

سایت استان: ایمان یعقوبی مکان و زمان ، عامل و فاعل افراط گری آنچنانکه ماهیت آن مهم است چندان مورد نظر نیست ،  نه رهاورد غربتی ها و غربی هاست و نه محصول بلاواسطه مذهب . چه فرق است میان امر ملوکانه سلطان سعودی که روح بنیانگذار وهابیت ؛ ” محمد بن عبدالوهاب “را مست […]

«مرثیه‌ای در سوگ اندیشه سیاسی استان»

سایت استان: ایمان یعقوبی برخی فرآیندها و اتفاقات خارج از حدود انتظار ماست ، گاهی ناهمخوانی فرآیند با اندیشه فرد به دلیل تفاوت تفکرات آرمانگرایانه و اتوپیایی شخص با فعل برآمده از ماهیت امر واقع ، که در این موارد حتی اگر فعل فرآیندی عقلانی باشد از منظر آرمانگرایان نوعی انفعال است . دوم ضعف […]

«نقدی که به خطا رفت»

سایت استان: ایمان یعقوبی تحلیل استاد گرانقدر جناب آقای “پیشوا” را درخصوص سخنان اخیر “سید باقر موسوی” از نظر گذراندم اما آنچه را خواستم نیافتم و آنچه خواندم از هیبت انصاف برون یافتم . نگارنده نه در پی ترور شخصیت است و نه برآنست که از در مخالفت با آنچه عیان است قلم فرسایی نماید […]

” خودی، غیر خودی، نخودی “

فضای سیاسی کشور این روزها شاهد کشمکش و التهاب خاصی شده است . قدرت گرفتن دوباره اصلاح طلبان و پرونده هسته ای نقش اساسی در این میان دارد . این پدیده را می توان در قالب نگاهی ساختاری به رویکردها و عملکردهای جناحهای سیاسی تحلیل کرد. تقسیم بندی جناحهای سیاسی کشور به چپ و راست […]

“ما و بت آزادی”

سایت استان: ایمان یعقوبی آزادی چون همزاد ش عدالت ، واژه ی بس باشکوهیست و آنقدر گسترده است که باید به دور از هرگونه حب و بغض و غرض ورزی به نقد عالمانه و منصفانه آن پرداخت ، اگر سبیل افراط پیش گیریم بی شک به مغالطات فکری بی پایان گرفتار می شویم ، هرچند […]

معرکه دلواپسی، مضحکه افراط گری

سایت استان: ایمان یعقوبی برگزاری همایش دلواپسیم ، با حضور منتقدان سرسخت دولت ؛ اعضای جبهه پایداری و نزدیکان محمود احمدی نژاد با چاشنی انتقاد و تخریب چندان دور از انتظار نبود . تنها چندی بعد از انتقاد صریح حسن روحانی از سودجویان دوران تحریم ، و بیان شناسنامه دار نبودن منتقدان دولت ، افراط […]

دموکراسی به نام ملت به کام قدرت

سایت استان: ایمان یعقوبی گرایش به اجتماع بطور کل از غرایز فردی ضعیف تر است . ترس یا نیاز سبب زندگی جمعی شد و به تبع آن حکومتها برای اداره اجتماع بوجود آمدند . نویسنده بر این باور است : دموکراسی بهترین حکومت هاست ، اگر چه عده ای این رأی را بر نمی تابند […]

کیش شخصیت پرستی؛ آسیب اصلاح طلبی

سایت استان:  ایمان یعقوبی بشر همواره در طول تاریخ به منظور بهبود وضعیت زندگی خود و پیشرفت جامعه ، دست به اصلاحات زده است ، روندی که تا کنون ادامه داشته و در هر دوره به اقتضای شرایط توانسته است نقش مهم و تأثیر گذاری در زندگی انسان و حتی پایه گذاری تمدنهای بزرگ ایفا کند […]

پربازديد