ایمن سازی

خطر زلزله در این استان مدیران را تکان نمی دهد

تمامی شهرهای استان روی خط زلزله قرار دارند و در یکی دو سال گذشته به خود لرزیده اند با این حال چنین موضوع مهمی نتوانسته مدیران را تکان بدهد تا نسبت به حوادث و بلایای طبیعی آینده نگرانه برنامه ریزی کنند.
اینکه استان برای رویارویی با بلایای طبیعی آماده نیست، مهمترین خروجی نشستی بود که به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی و با حضور مسئولان بحران ادارات در اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد.

پربازديد