ایمیدرو

کشف دسته گل جدید احمدی‌نژاد

سایت استان: 57 میلیارد تن برابر با بیش از 150 هزار میلیارد تومان! عدد آن چنان غیر قابل هضم است که درک واگذاری استخراج و فروش آن به بخش خصوصی باور پذیر نیست. سخن از ذخایر عظیم معدنی کشور و واگذاری معادن بزرگ کشور است. شنیده ها حاکی از آن است که متاسفانه شرکتها و […]

پربازديد