اینترنتی

درصد پایین ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان بویراحمد

فرماندار بویراحمد از ثبت نام تنها 16 درصد از مردم این شهرستان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن خبر داد.

پربازديد