باباطاهر همدانی و شعر آمیخته فارسی – لری

باباطاهر همدانی و شعر آمیخته فارسی – لری (فارسلری)

سایت استان: دکتر ابراهیم خدایی*  موقعیت جغرافیایی و شیوه غالب زیست عشایری و سرگذشت تاریخی مناطق لرنشین به گونه­ای است که نقشه فرهنگی منطقه، به لحافی چهل­تکه می­ماند و به رنگین کمانی از اقوام، زبان­ها، فرهنگ­ها، لباس­ها، قیافه­ها، آداب و رسوم و… شیوه زیست کوچندگی خود نوعی مهاجرت همواره است مخصوصا اگر در همسایگی اقوام […]

پربازديد