بابا امیر شیخی

تاجگردون: «میرشکار» گچساران و باشت هستم/ سنگ تمام طایفه بابا امیر شیخی برای تاجگردون

نماینده گچساران و باشت در پایان گفت: کار نمایندگی مجلس نظارت، حرف زدن و داشتن زبان سیاسی و دفاع از حقوق مردم است که باید یک نماینده بلد باشد برای اعتبار گرفتن کجا برود و کجا نرود و مسیری را انتخاب کند که زود بتواند موفق شود و شما مردم باید کسی را انتخاب کنید که این مسیرها را بلد باشد. مردم عزیز باید برای شکار «میرشکارتان» را بالای کوه بفرستید. من میرشکار گچساران و باشت هستم.

پربازديد