بابک غنایی

سخنی با مظلوم ترین مسئول رسانه ای

سایت استان: بابک غنایی برخی رسانه ها در استان حاضرند اخبار پائین ترین رده مسئولیتی را منتشر کنند اما خبری از تلاش های وکیل مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی منتشر نکنند. ازجمله دلایل غلام محمدزارعی بود برای اثبات مظلومیتش در ارتباطات با به گفته وی برخی رسانه ها. نماینده مردم شریف بویراحمد ودنا […]

پربازديد