بادى كه تورا خشك كرد مرا برد

روایت حسن غفاری از نمایش “بادى که تو را خشک کرد مرا برد”

سایت استان: عکسهاى حسن غفارى از اولین اجراى نمایش “بادى که تورا خشک کرد مرا برد”، به نویسندگى وکارگردانى هنرمند ملى هم استانى جناب آقاى على نرگس نژاد، این نوشته برداشتى آزاد از داستان کوتاه ،چشمها ، نوشته بهاره رهنما مى باشد . بهاره رهنما وپژمان جمشیدى بازیگران این نمایش مى باشند و تا پایان […]

پربازديد