بازارچه صنایع دستی یاسوج

موزه ی مردم شناسی و بازارچه صنایع دستی یاسوج احداث می شود

سایت استان: جلسه ی میراث فرهنگی وگردشگری با حضور معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری بویراحمد و روسای دستگاههای متولی درفرمانداری بویراحمد برگزار شد. شاهرخ کناری معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری بویراحمد در این جلسه با بیان اینکه اعتبارات سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی 23/25 درصد افزایش داشته بیان داشت: با این حال تاکنون امکانات وتغییرات میراث […]

پربازديد