بازارچه های صنایع دستی

رنج بافته های مادران ایل و آرزوهایی که رنگ می بازد

سایت استان:  شریف اسلامی – چه رنجی می کشند مادران ایل تا تاری را به پودی گره بزنند و گره از انبوه مشکلاتشان بگشایند اما چه سود که دلال می آید و چوب حراج بر این رنج رنگارنگ می زند. رنجی که تار و پودش حاصل تلاش و تخیل و عشق مادری است که با […]

پربازديد