بازاریابی داخلی

سمینار آموزشی «بازاریابی داخلی» به همت اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد

سمینار آموزشی بازاریابی داخلی به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« بازاریابی داخلی » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان […]

برگزاری سمینار آموزشی «بازاریابی داخلی» به همت اتاق بازرگانی یاسوج

واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی خود با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، سمینار آموزشی یک روزه ای را تحت عنوان: “بازاریابی داخلی“ برگزار می کند. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، این سمینار از ساعت 9:30  الی 14روز یکشنبه، […]

پربازديد