بازار روز دهدشت

بازار روز دهدشت تعطیل شد/ اعتراض و تجمع جلو فرمانداری/ افزایش 750 درصدی نرخ عوارض از سوی شهرداری دهدشت

یکی از بازاریان می گوید: در سال گذشته قیمت عوارض به صورت ماهانه 60 هزارتومان برای مغازه های واقع در این بازار بود اما به یکباره و در سال جدید به 450 هزارتومان افزایش یافته است.

پربازديد