بازار یاسوج

تشدید نظارت با حضور کمیته های سه گانه نظارت بر بازار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تشکیل و فعال ترسازی کمیته های سه گانه بر بازار استان، این نوید را به مردم کهگیلویه و بویراحمد داد تغییرات محسوسی در بازار اتفاق خواهد افتاد. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان […]

پربازديد