بازدید خبرنگاران

بازدید خبرنگاران از واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی یاسوج/ تصاویر

سایت استان: به مناسبت روز صنعت و معدن، تعدادی از خبرنگاران رسانه های استانی و خبرگزاریهای کشوری از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی یاسوج بازدید کردند. مهندس سهراب بنام در بازدید از برخی از واحد های صنعتی شهرک صنعتی شماره سه یاسوج به مناسبت روز صنعت و معدن افزود: شناسایی واحد […]

پربازديد