بازدید سرزده

هدف از بازدیدهای سرزده مچ گیری نیست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به‌صورت سرزده و به همراه خبرنگاران از اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت امور این اداره قرار گرفت.

پربازديد