بازرس نامحسوس

نبود پارکینگ عمومی در شهرهای استان

سایت استان: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت:مهندسی فرهنگی ترافیک در استان باید تجدید نظر و توجه وی‍ژه ای به آن شود. سرهنگ سید محمد لطیف حسن پور که در مراسم تجلیل از نمونه های ترافیکی بازرسان نامحسوس و راهوران محله استان سخن می گفت،افزود:در شهرهای این استان پارکینگ عمومی وجود ندارد […]

پربازديد