بازرگان ایرانی

پایان کابوس کلاس سیاه

28 دانش آموز روستای «تاسک پشتکوه جلیل» در کهگیلویه و بویراحمد سال جدید تحصیلی را در مدرسه جدید خود آغاز می کنند.

پربازديد