بازنشستگان

کاسبان تمدید بازنشستگی در نفت

متأسفانه در یک سیستم معیوب حتی بهترین قوانین بواسطه رونق بازار دلالی و نبوغ فرصت طلبان مورد سوء استفاده قرار می گیرند.تازه اگر قانون هم عاری از مشکل نباشد که وضعیت بسیار بدتر خواهد بود. بعنوان مثال با پیروزی رئیس دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری خرداد92 و پس از آنکه او کسی بهتر ازمهندس زنگنه را برای وزارت نفت نیافت.

پربازديد