بازی سنتی چوب بازی

“درس آزادگی”

سایت استان: دکتر علی مندنی پور آنانی که رویدادهای سال های دور را دنبال کرده و به یاد دارند با این رخداد که بعداً به شاهد مثالی برای نشان دادن استقلال رأی و به نوعی نماد آزادگی در منطقه بدل گشت از نزدیک آشنا بوده و یا شنیده اند که می گویند: در خلال مراسم جشن […]

پربازديد