باستان

سازه‌های کهن استان نمود هنر و هویت ایرانی

کهگیلویه و بویراحمد 250 بنای تاریخی مربوط به ادوار مختلف در فهرست آثار ملی به ثبت دارد.
این سازه‌های کهن که تجلی هنر و هویت ایرانی است می‌توانند در حفظ دستاوردهای فرهنگی نیاکان ایرانی و رونق صنعت گردشگری اثرگذار باشند.
کارشناسان میراث فرهنگی با توجه به استفاده غیراصولی از بناهای تاریخی بر لزوم نهادینه کردن از این گنجینه‌های ارزشمند برای جوامع محلی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی میراث فرهنگی و آموزش‌وپرورش تأکید می‌کنند.

پربازديد