باستانی پاریزی

“باستانی پاریزی؛ استاد بزرگ تاریخ محلی و ملی”

سایت استان: دکتر کشواد سیاهپور* «ساده ترین کار، تخطئه گذشتگان و بی اجر ساختن زحمت پیشینیان است، خصوصاً در مورد تاریخ، که آیندگان همیشه بر استخوان های گذشتگان قدم می سپارند. » (باستانی پاریزی، سنگ هفت قلم بر مزار خواجگان هفت چاه، 1369: 15) دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی (تولد دی ماه 1304، وفات 5 […]

“پائیز، پاریز را در بر گرفت در اول بهار”

سایت استان: محمد زرین نخستین بار نامش را در ادبیات دبیرستان دیدم. بعد از آن ترم اول دانشگاه پسوندش را بر فامیل یکی از هم دوره هایم یافتم. این دوست هم اتاق از بستگان استاد باستانی پاریزی بود. به مدت چندین ترم تحصیلی، از طریق آن دوست به آثار نوشتاری، خاطرات و سجایای اخلاقی استاد […]

بدرود باستانی پاریزی!

سایت استان: امید نوروزی اصل (مسافر دالان های پر پیچ وخم تاریخ، به مقصد رسید) یاد باد آن که صبا در ره ما گل می ریخت! استاد باستانی پاریزی، تاریخ نگار، ادیب، نسخه شناس، مترجم ، مقاله نویس، معلم و از معدود دانشورانی بود که وجود آنها پشتوانه و تکیه گاهی مادی و معنوی است […]

پربازديد