باشگاه تن ناز

برگزاری استاژ فنی پرثوآ با حضور دکتر شکری در استان

سایت استان: استاد بزرگ دکتر شکری رئیس کمیته پرثوآ ایران ضمن دیدار با پرثوآکاران ، یکدوره استاژ فنی پرثوآ با ورزشکاران باشگاه جسم و جان دهدشت در مرکز استان به میزبانی باشگاه تن ناز  برگزار کرد. در این دوره تکنیکهای آموزش داده شده پرثوآ از قبیل انواع چرخهای پرثوآیی ، افت های پرثوآیی و مبارزه پرثوآ آموزش […]

پربازديد