باغداران

بیانیه جمعی از باغداران آبشار یاسوج در اعتراض به بی‌آبی

از دیرباز، یاسوج با آبشار و فضایی زیبای منتهی به آن مشهور بوده است و سیل مسافران خسته و مشتاق طبیعت بکر و دلنواز، در سایه‌سار درختان آن، به عافیت آرامش مزین می‌کردند. این امر در افزایش حضور توریست طبیعت‌گرا، مؤثر بوده و بر رونق شهر تأثیری بسزا دارد. اما متأسفانه چندی است، اداره آبفا […]

پربازديد