بافت تاریخی

شهر هفت گنبد همچنان بدون عرصه و حریم

آثار باستانی هویت فرهنگی و ملی یک کشور محسوب می‌شود که هر عقل سلیمی بر نگهداری از این آثار و حفظ آنها از خطرات احتمالی تاکید دارد. در تاریخی زندگی می‌کنیم که در آن جهان متحول شده است به طوری که بین تاریخ گذشته و دوره جدید شکاف افتاده و همه ملت‌ها این هراس را […]

پربازديد