باقر افشین

کارگاه تولید تینر تقلبی دردهدشت کشف شد

سایت استان: رییس اداره صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه از کشف و ضبط کارگاه تولید تینرتقلبی با 13 هزار لیترنفت قاچاق دردهدشت خبر داد. باقر افشین افزود:این کارگاه تقلبی به دنبال برخی از گزارش های مردمی و با حضوربازرسان صنعت و معدن کشف شد. وی بابیان اینکه این کارگاه هیچگونه مجوز رسمی دال بر تولید […]

پربازديد