بامیشخی

“دکترقریب دیار ما”

سایت استان: سید ابوالحسن حسینی نیک ملا ابوالفتح رضوانی از طایفه با امیرشیخی (بامیشخی ) یکی از طوایف ایل باشت بابوئی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال1291 در روستای دمیه شهرستان باشت متولد شد و در سال1384 در سن 93 سالگی درگذشت و در شهرستان گچساران به خاک سپرده شد. آقای رضوانی شاهنامه خوانی بنام، […]

پربازديد