بانوان اصلاح‌ طلب کهگیلویه

بیانیه بانوان اصلاح‌طلب کهگیلویه در حمایت از دکتر کامرانی

بیانیه بانوان اصلاح طلب کهگیلویه در حمایت از دکتر کامرانی ماهمه کودکان ایرانیم مادران خویش را نگهبانیم سرآغاز سخن بانام خداوند که موهبت ارزشمند اندیشیدن رابه انسان ارزانی داده وانسان به پشتوانه همین راه های مبهم وپرپیچ و خم جهل راپیموده است، سلام برشما که خودرا باوردارید سلام بر اندیشه توانای شما سلام بر دستان خلاق […]

پربازديد