بانک تجارت کهگیلویه و بویراحمد

مدیرامور شعب بانک تجارت استان تغییر کرد

مدیرامور شعب بانک تجارت استان تغییر کرد. با حکم مدیرعامل بانک تجارت کشور، محسن ده محسنی به عنوان مدیر جدید امور شعب بانک تجارت استان منصوب شد. به گزارش سایت استان، در آئین معارفه مدیر جدید امور شعب بانک تجارت استان، که با حضور آقای تهمک مدیر محترم امور استانهای این بانک، دکتر نوروزی معاون برنامه ریزی استانداری، […]

پربازديد