بانک توسعه صادرات ایران

دکتر پرویزیان مدیر عامل بانک سینا شد

سایت استان: دکتر کورش پرویزیان با تصویب هیدت مدیره، مدیرعامل بانک سینا شد. با رفتن عبدالناصر همتی از بانک سینا، هیئت مدیره این بانک، کورش پرویزیان، رئیس موسسه عالی بانکداری و عضو شورای پول و اعتبار را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد. از سوابق دیگر پرویزیان می‌توان به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد. […]

پربازديد