بانک سینا

پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان شد

یک کهگیلویه و بویراحمدی مدیرعامل بانک پارسیان کشور شد. با تصمیم هیات مدیره بانک پارسیان، کوروش پرویزیان مدیرعامل این بانک شد و علی دیواندری از این سمت خداحافظی کرد. پرویزیان پیش از این، مدیرعاملی بانک سینا را برعهده داشت. مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ، عضو شورای پول و اعتبار و […]

دکتر پرویزیان مدیر عامل بانک سینا شد

سایت استان: دکتر کورش پرویزیان با تصویب هیدت مدیره، مدیرعامل بانک سینا شد. با رفتن عبدالناصر همتی از بانک سینا، هیئت مدیره این بانک، کورش پرویزیان، رئیس موسسه عالی بانکداری و عضو شورای پول و اعتبار را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد. از سوابق دیگر پرویزیان می‌توان به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد. […]

پربازديد