بانک مرکزی

جناب دکتر سیف راه سلف خود را نروید!

سایت استان: هادی وکیلی یکی از شاهکارهای دولت پیشین تأیید و تکذیب‌های مداوم توسط تیم اقتصادی آن دولت بود. رئیس بانک مرکزی تأیید می‌کرد وزیر اقتصاد وقت به فاصله چند ساعت تکذیب می‌کرد. وزیر تأیید می‌کرد و رئیس بانک مرکزی تکذیب می‌نمود. این وضع به روال عادی و سنت جاری تبدیل شده بود. بازار هم […]

ماجرای ۷۴ هزار میلیارد تومان چه بود؟

سایت استان: احمد توکلی ؛ نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: روز پنجشنبه 6 تیر 92 با خبر شدم که روز قبل آن مصوبه جلسه 13 خرداد 92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی ایشان و سه وزیر عضو آن هستند، به بانک مرکزی ابلاغ شده است. مجمع در این جلسه به […]

تورم دی‌ماه به 37.2 درصد رسید

سایت استان: براساس آمار و اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1391 به عدد 397.5 رسیده که نشان‌دهنده رسیدن عدد شاخص قیمت به 37.2 درصد رسیده است. بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده از بانک مرکزی شاخص قیمت در پایان دی […]

پربازديد