باوی

درد دل یک عشایر زاده با بزرگان ایل

سایت استان: ایمان محمدپورفتح بزرگان عزیز آقایان کی عطا طاهری بویراحمدی ، ملا منصور کمائی و حاج محمد علی گوهرگانی و دیگر بزرگان ایلات بویراحمد و باوی! از مهمان نوازی شما زیاد شنیده‌ام، قصد کرده‌ام چند دقیقه‌ای مهمانتان شوم. نیازی نیست که «کَی بنو» را صدا بزنید، نیازی نیست «کَهره» و «بَره» قربانی کنید، فقط […]

پربازديد