بتهون

«نهمین سمفونی بتهون؛ دهمین انتخابات مجلس»

سایت استان: محمد کرمی سمفونی نهم که آخرین سمفونی بتهون هست یکی از آثاری است که در تاریخ سیاست از آن استفاده شده است و درمیان هر دسته و هر ایدئولوژی ای طرفداران بسیاری دارد.انگلس می گوید: “روزی که بشر سمفونی نهم را آیین رفتاریِ خود قرار دهد آن روز بتهوون جایگاه حقیقی خود را یافته […]

پربازديد