بحرانی

وضعیت آسیب‌های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد بحرانی نشان داده نشود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: آسیب‌های اجتماعی در استان آن‌چنان زیاد نیست و نباید با بحرانی نشان دادن وضعیت آن‌ها ذهن مردم را مغشوش کرد.

پربازديد