بحران رسانه

بحران رسانه در اینجا

سایت استان: محسن خرامین نمی خواهم مقاله را با نیمه ی خالی لیوان شروع کنم و صرفا به معضلات و انتقاداتی که در حوزه ی رسانه( media ) وجود دارد بپردازم بلکه قصد دارم از نقاط مثبتی که احیانا هست آغاز کنم. اگر بخواهیم نگاه حداقلی اعمال نماییم می توانیم همه ی اشکالات را نادیده […]

پربازديد