بحران هویت

شهرستان بویراحمد دچار بحران هویت و اخلاق شده است

مدیر سابق آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: این شهرستان امروز دچار دو بحران ویرانگر هویت و اخلاق شده است.

پربازديد