بحران کم آبی

عشایر دو منطقه کهگیلویه و بویراحمد دیگر کوچ نمی کنند

سایت استان: مدنیت امروزه، نظام های تحول یافته ای هستند که به تدریج در طول تاریخ و به سرعت در قرن اخیر از زندگی کوچروی به سمت روستا و شهر نشینی تغییر معیشت داده اند. کشور ایران و به تبع آن استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل مساعدت شرایط اقلیمی و عوارض سطحی زمین فرهنگ […]

پربازديد