بخارای من ایل من

ما هم از قره قاج ممنونیم *

سایت استان: امید نوروزی اصل 1- نام نیک بهمن بیگی را به سالیان دور، از معلمان و فرهنگیان شنیده بودم اما با خواندن آثارش ارادتم روز به روز به او فزونتر شد. در فرجه های تحصیلی سالهای 77 و 78 و در تردد میان دهدشت و اصفهان دو کتاب شیرینش ( اگر قره قاچ نبود […]

پربازديد