بخشش اعدام

کودکان معصوم؛ بی گناهان گرفتار

بیایید از خانواده نجات بخواهیم همچون نامشان عمل کنند، وبا گذشت از اجرای حکم اعدام شرایط زندگی یتیمان را بهتر کنند، ببخشند و جمع یتیمان را زیادتر نکنند،مطمن باشند مرحومین نجات نگران یتیمی معصومینی دیگرند ،شاید ….

پربازديد