بخشودگی جرائم بیمه ای

آخرین‌مهلت بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب

رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه یاسوج با اشاره به بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان گفت: کارفرمایان خوش‌حساب برای بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای تا روز شنبه فرصت دارند.

پربازديد