بخشودگی جرائم مالیاتی

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

سایت استان: مدیر‌کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد از تعیین آخرین مهلت برخورداری بخشودگی جرائم مالیاتی در این استان خبر داد. Tweet علی‌دوست محمدی اظهار کرد: در راستای برنامه‌های سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تفویض وزارتخانه اقتصاد و دارایی به استان کهگیلویه و بویراحمد بخشودگی جرائم مالیاتی از گذشته […]

پربازديد