بخش بهداشت و درمان استان

پزشکان سزاوارِ سپاسند نه تازیانه!

سایت استان: مهدی غفاری در پىِ درج گزارشى با این عنوان و مفهوم ” سوگندى که فداى مادیات شد ” در آن سایتِ وزین، اینجانب که از مخاطبانِ پزشکِ آن سایت خبرى هستم، اگرچه یکى دوسالى ست فعلاً در شیراز مشغول به کار و طىِ تحصیلات تکمیلى در رشته ى تخصصى خود هستم، نکاتى را […]

پربازديد