بخش لوداب

“بهشت پریان سبز پوش”

سایت استان: شعبان شفیع نسب وقتی سخن از درخت و جنگل باشد، همه فوراً متوجه شمال و جنگلهای شمال می شوند و ذهن ، یاد و خاطره خود را به سوی آن خطّه سرسبز راهی می کنند. گویی جنگل ، تنها منحصر به شمال است و بس؛ در حالی که جنگل های دامنه رشته کوه […]

پربازديد