بدمینتون

ورزشکار بدمینتون شهر سوق قهرمان استان شد

مسابقات بدمینتون همگانی استان در دو بخش آقایان وبانوان جهت شناخت نفرات برترواعزام به مسابقات منطقه ای کشور در روز جمعه اول خردادماه تحت عنوان گرامیداشت روز پاسدار وآزادی خرمشهر از طرف هیئت بدمینتون استان با شرکت ۶۴ ورزشکار به صورت تک حذفی درسالن پوریای ولی شهریاسوج برگزار که در پایان آقایان فرزاد صابری و […]

پربازديد