بدهی برق

تعطیلی تنها کلینک تخصصی شهرستان گچساران

کلینیک والفجر تنها مرکز درمانی و تخصصی و دولتی شهر نفت‌خیز گچساران به علت بدهی برق، تعطیل شد

پربازديد