بد عهدی

جنایت‌کار بزرگ تاریخ داعیه‌دار حقوق بشر شده است

امام‌جمعه موقت یاسوج گفت: آمریکا این جنایت‌کار بزرگ تاریخ به دروغ داعیه‌دار حقوق بشر شده است.

پربازديد